6 augusti, 624 år av förtryck

Pressmeddelande från Visbypirater

Det är med viss förvåning och bestörtning som följande pressmeddelande från den hyllade hiphoporkestern Visbypirater når oss med nyheterna om att bandet slutligen lägger ner. Pressmeddelandet i sin helhet finns här nedan. Enligt väl initierade källor skall splittringen ha varit på gång länge, men konstnärliga motsättningar och konflikter kring versmått och rim-ord sägs ha eskalerat under sommaren vilket lett till detta slutgiltiga uppbrott. Tretton skivor blev det totalt. Rest in power, Visbypirater.

VISBYPIRATER SKA DÖDEN DÖ
(Det sista officiella pressmeddelandet)

Precis som de starka kaptenerna och buckanjärerna (Mary Read, Amiralen, Störtebeker, Kleopatra m fl) lyckades vi också med en sorts självuppfyllande profetia. En manifestation av en idé till en konkret åtgärd. När Störtebeker 1394 insåg vikten av att bredda sitt handlingsutrymme genom att dela upp besättningen i olika grupper för att kunna barbera stjärtarna på så många platser och personer som möjligt hade han också insett principen om kollektiv massorganisering. En uppdelning i flera besättningar innebär i praktiken ett otal nya sätt på vilka tristessen, vardagen och nykterheten kan bekämpas. En multitud av nya krafter som kan sluka och kväva alla tendenser av den historierevisionism som håller oss på mattan.

Så varför måste Visbypirater dö för att kunna stiga från askan likt Fågel Fenix? Det är omöjligt att leva som pirat på medeltiden när varje aspekt av vår existens måste projiceras som underhållning och musik i en tradition som varit död allt för länge. Visbypirater hoppades att vi kunde vara den sista spiken i kistan där den moderna medeltidsmusikens barbröstade kadaver låg. Tyvärr var förhoppningen för stor på att vi skulle kunna lyckas med det. När varje konstnärligt uttryck, hur kontroversiellt det än är, kan omvandlas till en vara och köpas och säljas som billig mjöd, hur är det då möjligt att ta konst på allvar? När varje motståndshandling måste bli så säker och trygg att den kan paketeras i Medeltidsveckans program, hur kan vi då visa på allvaret i situationen? När det enda syftet med varje låt som skrivs är att samla in mer pengar till ”medeltida” marknader som ändå bara kommer att tysta ner varje försök till spontanitet och kreativitet, hur ska vi då förvänta oss att skapa? När varje tornvandring blir ytterligare en murad sten i väggen mellan Visbypirater och andra sjörövare? När vi istället för att dricka rom och sjunga tillsammans blir reducerade till uppträdare och åskådare. När människor geniförklaras bara för att de spelar musik och den utbredda åsikten att deras skapelse är viktigare än att människor lever skört här och nu. Vad säger det om oss som band och vad säger det om den piratvecka vi har? När vi fortsätter att upprätthålla Region Gotlands myt om självförverkligande genom att säga att vi alla kan lyckas bara vi jobbar hårt och dricker varannan vatten så reproducerar vi bara idén om bra vs. dåligt (gotlandsturist = bra, buckanjär = dåligt). Sålunda upprätthåller vi också Medeltidsveckans snäva syn på Vitaliebrödernas betydelse i historien och ger den legitimitet. När de självutnämnda ”historiskt korrekta” talar om en medeltida kultur, den kultur som lurar oss att tro att det ens finns en sådan kultur, utan någon tanke eller hänsyn till de 624 år av förtryck som vi har utsatts för, då har vårt budskap gått förlorat. När vi har förvandlats till ytterligare en subkultur i mängden med alla de önskvärda egenskaperna istället för en riktig motkultur, då är det dags att dö, för att begrunda och omvärdera den position vi befinner oss i.

Visbypirater la ner den 4 augusti i Nynäshamn. I ett sista svagt försök att bryta den linjära tidslinjen som den moderna medeltidskulturen tvingat på oss så försökte vi samlas en sista kväll på Salta Muttan för en unik spelning med samtliga bandmedlemmar. Spelningen avbröts av den lokala Parkförvaltningen i samband med att Föreningen Förgreningen plötsligt klev upp på scenen och rev igång ”Gå hem Parkförvaltningen”. Vi visste redan att de var oss på spåren men det var både en chock och en lättnad att de inte hade fångat oss före vår sista kväll på Muttan. Vi lyckades under 14 år skapa vår egen tidsrymd inom den medeltida maktstrukturen. Ett kort ögonblick av sann skörlevnad uppstod när sjörövarna på plats skanderade ”Vi skulle få leva här” åt de korrupta parkförvaltarna.

Så vad händer nu? Vi ska fortsätta försöka hissa flaggan i ringmuren, ta en sup vid varje torn och störa Medeltidsveckan vid varje tillfälle som ges. Vi kommer att fortsätta med nya projekt och med förnyade krafter göra allt som står i vår makt för att få leva skört och fritt. Vi kommer att fortsätta kräva skörlevnad här och nu, och inte i den vaga framtid som historiereformister och preussiska fundamentalister pratar om. Vi vill att varje dag och varje handling ska vara en manifestation av kärlek, glädje, osedlighet och uppror.

Slutligen. Vi kommer inte att ge några intervjuer till journalister som fortfarande inte har någon koll på vad vi är eller vad vi står för. Vi kommer aldrig spela tillsammans igen. Vi kommer aldrig mer använda Kjells rimlexikon. Allt som vi står för finns i våra texter och handlingar och musik. Vi kräver därför att alla bilder av oss ska raderas, så att vi inte längre behöver plågas av minnen av den medeltid som flytt. Vi vill inte längre bidra till den mytbildning som media skapat omkring oss. Istället måste vi se framåt. Vi har allt att vinna och ingenting annat än vår tristess att förlora.

VISBYPIRATER ÄR DÖDA – LÄNGE LEVE VISBYPIRATER

17 augusti, 622 år av förtryck

För skörlevnad – i tiden

Nu finns Visbypirater inte bara i alla länder och i alla städer, utan även i alla tidsåldrar!

Visbypirater – Framåt mot en dåtid

Årets, fjolårets och nästa års viktigaste skivsläpp finns nu att ta del av via den digitala rumtidsväven. Här hittar du ett dussin spår som spänner sig över flera olika epoker och dimensioner, alla varsamt mastrade för att avnjutas i realtid.

I alla tider har denna skiva höjts till skyarna; Gud skapade Stora smällen för att hylla den, egyptierna byggde pyramiderna i rent glädjerus när de fick höra den och de gamle i havet sover alltjämt till dess toner.

Så kliv in i din DeLorean, höj ett krus mjöd och ta sikte på något tidlöst med ”Framåt mot en dåtid” som soundtrack!

6 augusti, 622 år av förtryck

Vitaliepedia lär er historien

Vitaliepedia, själva kunskapens moder, står nu på stadiga egna sjöben. Redo att lära er allt ni behöver veta om nutid, dåtid och framtid.

Gör som buckanjärer i alla länder, utbilda er medelst sjörövarklassens eget uppslagsverk!

http://wiki.visbypirater.org/vitaliepedia/Huvudsida

14 augusti, 621 år av förtryck

Visbypirater på en helt annan nivå

Visbypirater – Bortom tid och rom

Årets näst mest efterlängtade händelse är nu äntligen här igen; det traditionella digitala skivsläppet av Visbypiraters alldeles säregna sjörövarhiphop. Ni bjuds på elva tolv stundoms ekivoka, stundoms subversiva spår producerade under hård sjögång i flera länder och städer. Recensionerna hittills är lyriska, med beskrivningar som ”otroligt inkluderande”, ”kymigt” och ”hundra procent historiskt korrekt”. Missade du Visbypiraters första och enda hemliga liveframträdande på Salta Muttan i år kan du åtminstone trösta dig med att ladda ner detta släpp, som vi kallar ”Bortom tid och rom”.

Så bjud in några främlingar, skruva upp volymen och gör dig beredd på att förklara alla internskämten, för nu kör vi!

29 maj, 621 år av förtryck

Brandskattningen av Nordergravar

hotbrev-grop

Det levererades ett svartkantat kuvert till Piratveckans festivalledning förra veckan. I detta minst sagt uppseendeväckande hotbrev, kommer rådande förtryckssamverkan ut ur garderoben och visar sitt rätta anlete. Det insinueras att det vore synd om någon grävde bort Piratkullen, men att vi kan undgå Parkförvaltningens vässade spadar genom att betala årets beskyddaravgift.

Då den breda piratrörelsen är ute på de sju haven större delen av året är det mycket svårt för oss att mobilisera i Visby utanför Piratveckan och vi har således inget annat val än att böja oss inför överheten i det här fallet. Vi gör det inte bara för vår skull, utan för hela den diaspora av frihetliga skörlevare för vilka Kullen utgör Visbys enda temporära autonoma sexuella frizon, och för att hålla liv i det avhoppningsprogram vi framgångsrikt drivit genom åren, där alla som fastnat i medeltidens moralbejakande extremism får en chans att bryta sig loss.

1361 svenska riksdaler är blodspriset som Medeltidsveckan kräver av oss. 1394 kronor är vad de skall få, skattat och klart. Men då ska vi inkluderas i nästa dokumentär också.

5 september, 620 år av förtryck

Från Visby till Gaza

Visby piraters insamling till Gaza

Förtrycket finns överallt – men det tar sig olika former. I Visby har pirater förtryckts i århundraden, men formen har förändrats sedan den tid då man halshögg pirater på galgbacken. Nu tvingar man oss istället att betala beskyddarpengar, vi utestängs från medeltidskrogarna så fort en person i trekantshatt gjort något osedligt, och vi föraktas och hånas i de puritanska lägren och progagandan.

Men vi pirater har det lätt, om man jämför med Gazas lidande befolkning, vars enda brott är att de är palestinier. De mördas och lemlästas av en fascistisk stat som vill utrota dem. Deras sjukhus, vattenreningsverk, fabriker och olivlundar förstörs och deras mark ockuperas för att bygga bosättningar åt israeliska fundamentalister. För en sann pirat finns inget annat val än att solidarisera sig med ett folk som fått ustå, och fortfarande utstår, sådana lidanden.

Under årets Piratvecka har vi därför haft en bred solidaritetsrörelse som samlat in pengar till Röda Korsets hjälpinsatser på Gaza. Visbypirater och Den Frihetliga Piratrörelsen har samlat in pengar, och människor från alla läger och tidsepoker har donerat – pirater, knektar, preussare, medeltidsvänner, turister och bofasta. Totalt fick vi ihop 4261 riksdaler. Tack alla som bidrog!

Du som vill kan fortfarande stödja insamlingen Från Visby till Gaza här.

12 augusti, 620 år av förtryck

Vi har haft 620 år av plob

Visbypirater har plob

Medeltida sägner berättar om en piratbesättning som skulle gå på havsbordell. Bordellen var nedlusad av förvildade papegojor som häcklade besättningen med sina slitsade fjädrar. Utanför bordellen hade någon rest en runsten som en varning. På stenen stod det ”Snälla ta in disken, vi har plob”. Detta generella uttryck för problem och svårigheter har därefter i århundraden varit del av alla sjörövares vokabulär.

Söp du bort din trekantshatt i Nordergravar? Då fick du plob. Kraschade du en knektfest och blev beivrad? Då orsakade du plob. Ser du tre solar? Då kommer du få plob.

Visbypirater vill med årets skiva problematisera Medeltidsveckan och uppmana alla att ta in sin disk. Du är inte hemma hos mor. Således, ladda ner årets skiva Visbypirater har plobmusiksidan nu!

17 juli, 620 år av förtryck

Två pirater sätter på en låt – du kan inte ana vad som händer sen!

Vid en av våra sedvanliga turer ner i de Gotländska Arkiven finner vi ett dammigt betamax-band med den kryptiska texten ”Dansinstruktion VP” på. Döm av vår förvåning när det visar sig vara ett hittills aldrig publicerat råmaterial till vad som verkar ha varit en utbildningsserie i tretton delar kring historiska danser. Var övrigt material tagit vägen är okänt, men denna enda korta inspelning visar två fullt autentiska pirater i färd med att lära ut den subversiva dansformen ”jighop”, en medeltida form av Zumba.

Efter lång tid i postprocessing kan vi nu stolt publicera detta digitalt restaurerade material och hoppas att hela piratrörelsen finner glädje och nytta i den kunskap som här förmedlas. Vi får aldrig glömma vår historia!

22 maj, 620 år av förtryck

Beskyddarverksamhet

Beskyddare av Medeltidsveckan 2014

Att kriminalitet och korruption genomsyrar den så kallade ”Medeltidsveckan” är inget nytt, men i år har puritanismen nått nya bottnar i sin ständiga jakt på profit. Efter att vi länge varit en nagel i ögan på Medeltidsveckans legitimitet har de, understödda av både parkförvaltare och den andra statsmakten, nu öppet visat sin smutsiga byk genom att tvinga garden och fribrytare att betala beskyddarpengar. ”Det vore ju tråkigt om vi var tvungna att gräva bort Piratkullen”, fick vi höra av Parkförvaltningen inför årets Piratvecka.

Visby Pirater, och den frihetliga piratrörelsen i stort, ser med bestörtning på denna eskalering av förtrycket och den öppenhet med vilka puritanerna nu kan arbeta. Men till syvende och sist handlar det om en skev maktbalans och vi pirater har sett oss tvungna att lyda dessa ”vänliga råd” och hosta upp våra surt förvärvade daler i skyddsavgift för att kunna säkra en autonom temporär sexuell frizon i Nordergravar även detta år.

Som en extra skymf ”uppmanas” vi nu också att ”stolt” visa upp ”Beskyddarsigillet” vart än vi figurerar, under hot om ytterligare repressalier. Puritanerna må tro att de kan kuva oss, att de med sina ekonomiska maktmedel kan likrikta och inlemma den exponentiellt populära piratkulturen i sin egen kulturhegemoni, men vi pirater vet att varken pengar eller sigill är något mer än tomma symboler. Tillsammans är vi starka, och en annan värld är möjlig. Mot deras profitbegär ställer vi den öppna skörlevnaden. Och den, kamrater, kan de aldrig rå på med sina maktmetoder.

10 augusti, 619 år av förtryck

Piratveckan fyller år samma år i år

Visbypirater – Lilla skivan

Ända sedan Vitaliebröderna landsteg i Visby under piratveckan 1394 har man med alkemins hjälp försökt göra piratskivorna mindre och mer hanterliga. På Störtebekers tid var hiphopskivor troligtvis runt två meter i diameter, och krävde en besättning på fyra man för att spelas upp i rätt hastighet. Men som vi alla vet dundrar historien fram med taktfasta steg, och sedan många år har Visbypiraters sedvanliga årsskiva lanserats på vanligt cd-format.

Under det gångna året har vi dock fått många indikationer på att pirater är trångbodda och sällan bär medeltida njurväskor, och Visbypirater-skivan har snarare kommit att bli en olägenhet och en besvärlighet att bära runt på.

Inte längre. Vi lyssnade på er och plockade fram lilla sågen och gjorde skivan 60% mindre, så att den nu passar i vilka brokor som helst. Du kan till och med stoppa den i hatten. En vetenskapens seger!

Som många av er säkert också noterat var detta år ett speciellt år – det var nämligen året då både Piratveckan och dess modernare lillebror Medeltidsveckan fyllde år samma år – en händelse som oftast annars bara inträffar var fjärde år. Detta firande är vi och alla ni precis hemkomna ifrån, men för er som beivrades och inte kunde uppleva skivan i dess rätta medium på en skränig högtalare på piratkullen lanserar vi den nu i digitalt format här. Varsågod att avnjuta Lilla skivan!