6 augusti, 622 år av förtryck

Vitaliepedia lär er historien

Vitaliepedia, själva kunskapens moder, står nu på stadiga egna sjöben. Redo att lära er allt ni behöver veta om nutid, dåtid och framtid.

Gör som buckanjärer i alla länder, utbilda er medelst sjörövarklassens eget uppslagsverk!

http://wiki.visbypirater.org/