17 juli, 620 år av förtryck

Två pirater sätter på en låt – du kan inte ana vad som händer sen!

Vid en av våra sedvanliga turer ner i de Gotländska Arkiven finner vi ett dammigt betamax-band med den kryptiska texten ”Dansinstruktion VP” på. Döm av vår förvåning när det visar sig vara ett hittills aldrig publicerat råmaterial till vad som verkar ha varit en utbildningsserie i tretton delar kring historiska danser. Var övrigt material tagit vägen är okänt, men denna enda korta inspelning visar två fullt autentiska pirater i färd med att lära ut den subversiva dansformen ”jighop”, en medeltida form av Zumba.

Efter lång tid i postprocessing kan vi nu stolt publicera detta digitalt restaurerade material och hoppas att hela piratrörelsen finner glädje och nytta i den kunskap som här förmedlas. Vi får aldrig glömma vår historia!

22 maj, 620 år av förtryck

Beskyddarverksamhet

Beskyddare av Medeltidsveckan 2014

Att kriminalitet och korruption genomsyrar den så kallade ”Medeltidsveckan” är inget nytt, men i år har puritanismen nått nya bottnar i sin ständiga jakt på profit. Efter att vi länge varit en nagel i ögan på Medeltidsveckans legitimitet har de, understödda av både parkförvaltare och den andra statsmakten, nu öppet visat sin smutsiga byk genom att tvinga garden och fribrytare att betala beskyddarpengar. ”Det vore ju tråkigt om vi var tvungna att gräva bort Piratkullen”, fick vi höra av Parkförvaltningen inför årets Piratvecka.

Visby Pirater, och den frihetliga piratrörelsen i stort, ser med bestörtning på denna eskalering av förtrycket och den öppenhet med vilka puritanerna nu kan arbeta. Men till syvende och sist handlar det om en skev maktbalans och vi pirater har sett oss tvungna att lyda dessa ”vänliga råd” och hosta upp våra surt förvärvade daler i skyddsavgift för att kunna säkra en autonom temporär sexuell frizon i Nordergravar även detta år.

Som en extra skymf ”uppmanas” vi nu också att ”stolt” visa upp ”Beskyddarsigillet” vart än vi figurerar, under hot om ytterligare repressalier. Puritanerna må tro att de kan kuva oss, att de med sina ekonomiska maktmedel kan likrikta och inlemma den exponentiellt populära piratkulturen i sin egen kulturhegemoni, men vi pirater vet att varken pengar eller sigill är något mer än tomma symboler. Tillsammans är vi starka, och en annan värld är möjlig. Mot deras profitbegär ställer vi den öppna skörlevnaden. Och den, kamrater, kan de aldrig rå på med sina maktmetoder.

10 augusti, 619 år av förtryck

Piratveckan fyller år samma år i år

Visbypirater – Lilla skivan

Ända sedan Vitaliebröderna landsteg i Visby under piratveckan 1394 har man med alkemins hjälp försökt göra piratskivorna mindre och mer hanterliga. På Störtebekers tid var hiphopskivor troligtvis runt två meter i diameter, och krävde en besättning på fyra man för att spelas upp i rätt hastighet. Men som vi alla vet dundrar historien fram med taktfasta steg, och sedan många år har Visbypiraters sedvanliga årsskiva lanserats på vanligt cd-format.

Under det gångna året har vi dock fått många indikationer på att pirater är trångbodda och sällan bär medeltida njurväskor, och Visbypirater-skivan har snarare kommit att bli en olägenhet och en besvärlighet att bära runt på.

Inte längre. Vi lyssnade på er och plockade fram lilla sågen och gjorde skivan 60% mindre, så att den nu passar i vilka brokor som helst. Du kan till och med stoppa den i hatten. En vetenskapens seger!

Som många av er säkert också noterat var detta år ett speciellt år – det var nämligen året då både Piratveckan och dess modernare lillebror Medeltidsveckan fyllde år samma år – en händelse som oftast annars bara inträffar var fjärde år. Detta firande är vi och alla ni precis hemkomna ifrån, men för er som beivrades och inte kunde uppleva skivan i dess rätta medium på en skränig högtalare på piratkullen lanserar vi den nu i digitalt format här. Varsågod att avnjuta Lilla skivan!

18 juni, 619 år av förtryck

Buckanjären – En tidning för sjörövarklassen

Framsida Buckanjären #7

Ända sedan Gutenberg uppfann tryckpressen har pirater världen över tryckt egna fanzine, detta vet vi från flera historiska källor. De frihetliga sjörövarpublikationerna är således en månghundraårig tradition. Den förnämaste och klarast lysande fyrbåken på piratmedias himmel i modern tid är utan tvekan den DFP-affilierade veckopublikationen Buckanjären. I Visby är dess försäljning utanför Rusdrycksbolaget lika självklar som brända mandlar och gycklarspel.

Vi har grävt djupt i arkiven och presenterar här ett nummer från Piratveckan för några år sedan – men lika aktuell idag som då. Ladda ner och läs gratis om du vill, men progressiva pirater tecknar naturligtvis en kampprenumeration (just nu för det fördelaktiga priset om 120 dubloner per kalenderår). Stöd DFP, läs Buckanjären!

25 april, 619 år av förtryck

Förtroendekris i Preussiska Gardet

[En ny kommuniké från DFP]

Piratveckan 2012 präglades av skärpt konflikt. Kullerstensgatuaktivism och parlamentariskt arbete på ena sidan, puritanskt förtryck och angiveri på den andra. Sommarens konflikter har nu lett till en förtroendekris i det Preussiska Gardet, som slets isär av interna maktkonflikter. I en nyligen gjord opinionsundersökning stödjer en majoritet av de tillfrågade Visby Piraters Amiral som ny kapten för Preussiska Gardet, vilket vi tolkar som en stark önskan bland det preussiska folket att kasta av sig förtryckets bojor, pennalismen och den kvävande maktstruktur som präglat Gardet i många år.

Preussiska Gardet i SOCIALA MEDIER

Vi inom DFP välkomnar naturligtvis förändringsviljan, och tror att ett kaptensbyte hade varit gynnsamt för alla preussare. Men, vi får inte lura oss att tro att Preussiska Gardet som genom ett trollslag skulle förvandlas till en demokratisk, jämlik organisation utan förtryck. Reformer kan bara göra så mycket. Vi inom DFP uppmanar därför Amiralitetet att, om röstningen skulle vinna laga kraft, verka för ett upplösande av det Preussiska Gardet som institution.

Minns att skörlevnadsklassens frigörelse måste vara skörlevnadsklassens eget verk. Vi ska inte ta över makten, vi ska krossa den.

14 augusti, 618 år av förtryck

Äntligen!

Visbypirater – Triaden

I åratal har fansen väntat på att få höra den mytiska, förlorade triadversen, och Visbypirater levererar. På Triaden, det åttonde albumet, finns inte mindre än just åtta nymixade versioner av denna förlorade musikskatt. Vi noterar celebra gäster på skivan, t ex Gråfötter, Barkbåtspirater och (som brukligt) Föreningen Förgreningen.

Nu behöver du inte ens bli antastad av en romstinkande pirat som viftar med lilla kistan och väser ”köp en skiva, få en pin!” – nu kan du ladda ner skivan Triaden helt gratis på musiksidan.

13 augusti, 618 år av förtryck

Rykteskontroll

Följande kommuniké har överlämnats till oss och vi vill publicera den här för allmän kännedom:

[En ny kommuniké från DFP]

Detta är DFP:s rykteskontroll, beträffande de rykten om sprejningar som skett här och där i Visby stad under Piratveckan. Följande är fakta:

Ingen sprejning, utförda av oss, har förekommit på själva ringmuren. Detta rykte verkar ha uppstått eller spritts i affekt på ett morgonmöte. Både vi och andra piratkamrater har gått upp och ned längs ringmuren flera gånger för att lokalisera denna påstådda sprejning utan resultat.

De enda, av oss kända, platserna för sprejningarna är på livlös, statisk och modern egendom: broplanket bakom Piratkullen, ett betongfår i Lasarusporten och ett elskåp utanför Anatomiskt korrekte haren. Dessa sprejningar togs bort under onsdagen av diverse vänner ur övriga piratrörelsen pga olika kollektiva bestraffningar som annars skulle drabbat alla pirater, oavsett tillhörighet.

Vi vill också poängtera att DFP är mycket väl medvetna om den specifika person som högljutt spritt en falsk historia om denna påhittade sprejning på muren samt vilka som ska ha ”tagit bort den”.

Slutsats: Ingen skadegörelse av forntida, kulturmärkt eller privat egendom har alltså skett. Och ingen bestående skada är skedd, då ovan nämnda platser nu är långt renare än de var tidigare. Lilla fåret i Lasarusporten är nu lenare, renare och mer rakat än det någonsin varit.

Man ska inte tro inte på allt man hör ur medeltida munnar.

[Pojken och vargen]

Medeltida gosse ropar varg 1394, gravyr: Dick Wase

8 juni, 618 år av förtryck

Sista spårvagnen till Österport

29 maj, 618 år av förtryck

Gentrifieringsmaffian plagierar tornvandringen

[En ny kommuniké från DFP]

Gotlands turistbyrå spär ytterligare på historieförfalskningen och förnekar historien som vi känner den. Nu har man låtit döpa alla torn i ringmjuren (detta trots att tornen döps varje år vid den officiella tornvandringen), och dessutom till helt vansinniga namn. Ni som deltagit i tornvandringar kan själva jämföra ”våra” namn mot överhetens unkna namnförslag.

Att man dessutom återigen ignorerar all historisk fakta och inte ens bemödat sig att söka i de gotländska arkiven står tydligt när man också ser att Störtebekers Pyramid inte ens omnämns. Istället skymtas bara förtryckarnas eget namn på helgedomen: ”Kruttornet”.

Under årets tornvandring kommer DFP kraftigt att markera att slik historierevisionism inte är välkommen på Piratveckan. Vi har alltid, och kommer alltid, döpa tornen efter deras historiska namn, och efter vad den senaste forskningen i pirattida Visbyania säger, oavsett överhetens önskemål.

Ringmursnamn

(Klicka på bilden för att ladda ner PDF.)

14 mars, 618 år av förtryck

Ett behårat debacle

[En ny kommuniké från DFP]

De senaste dagarna har internätosfären och bloggogrammen och twittrokratin fullständigt exploderat av en brunmurrig mansgrisattack mot den kvinna som i lördags hade fräckheten att synas i rikstäckande television med orakad armhåla. Förtryckare, parkförvaltare, jämställdister och allsköns misogynt pack har visat sitt fula ocensurerade ansikte och låtit känslorna gå höga om kvinnors armhålebehåring.

Vi i DFP har bara två kommentarer:

  1. Ni har fått det helt om bakfoten. Det är röven som skall vara rakad, inte armhålan. Historielöst och pinsamt.
  2. Krossa manschauvinismen! Kvinnokamp är skörlevnadskamp!

DFP har via sin researchgrupp försökt utröna om kvinnan följt de tyska renhetslagarna vad gäller rövbehåring, men har inte lyckats få fram någon information. Vad som däremot står höjt bortom allt tvivel är att en hel del svenska män skulle behöva gå plankan.

[Renhetslagar]