25 april, 619 år av förtryck

Förtroendekris i Preussiska Gardet

[En ny kommuniké från DFP]

Piratveckan 2012 präglades av skärpt konflikt. Kullerstensgatuaktivism och parlamentariskt arbete på ena sidan, puritanskt förtryck och angiveri på den andra. Sommarens konflikter har nu lett till en förtroendekris i det Preussiska Gardet, som slets isär av interna maktkonflikter. I en nyligen gjord opinionsundersökning stödjer en majoritet av de tillfrågade Visby Piraters Amiral som ny kapten för Preussiska Gardet, vilket vi tolkar som en stark önskan bland det preussiska folket att kasta av sig förtryckets bojor, pennalismen och den kvävande maktstruktur som präglat Gardet i många år.

Preussiska Gardet i SOCIALA MEDIER

Vi inom DFP välkomnar naturligtvis förändringsviljan, och tror att ett kaptensbyte hade varit gynnsamt för alla preussare. Men, vi får inte lura oss att tro att Preussiska Gardet som genom ett trollslag skulle förvandlas till en demokratisk, jämlik organisation utan förtryck. Reformer kan bara göra så mycket. Vi inom DFP uppmanar därför Amiralitetet att, om röstningen skulle vinna laga kraft, verka för ett upplösande av det Preussiska Gardet som institution.

Minns att skörlevnadsklassens frigörelse måste vara skörlevnadsklassens eget verk. Vi ska inte ta över makten, vi ska krossa den.

14 augusti, 618 år av förtryck

Äntligen!

Visbypirater – Triaden

I åratal har fansen väntat på att få höra den mytiska, förlorade triadversen, och Visbypirater levererar. På Triaden, det åttonde albumet, finns inte mindre än just åtta nymixade versioner av denna förlorade musikskatt. Vi noterar celebra gäster på skivan, t ex Gråfötter, Barkbåtspirater och (som brukligt) Föreningen Förgreningen.

Nu behöver du inte ens bli antastad av en romstinkande pirat som viftar med lilla kistan och väser ”köp en skiva, få en pin!” – nu kan du ladda ner skivan Triaden helt gratis på musiksidan.

13 augusti, 618 år av förtryck

Rykteskontroll

Följande kommuniké har överlämnats till oss och vi vill publicera den här för allmän kännedom:

[En ny kommuniké från DFP]

Detta är DFP:s rykteskontroll, beträffande de rykten om sprejningar som skett här och där i Visby stad under Piratveckan. Följande är fakta:

Ingen sprejning, utförda av oss, har förekommit på själva ringmuren. Detta rykte verkar ha uppstått eller spritts i affekt på ett morgonmöte. Både vi och andra piratkamrater har gått upp och ned längs ringmuren flera gånger för att lokalisera denna påstådda sprejning utan resultat.

De enda, av oss kända, platserna för sprejningarna är på livlös, statisk och modern egendom: broplanket bakom Piratkullen, ett betongfår i Lasarusporten och ett elskåp utanför Anatomiskt korrekte haren. Dessa sprejningar togs bort under onsdagen av diverse vänner ur övriga piratrörelsen pga olika kollektiva bestraffningar som annars skulle drabbat alla pirater, oavsett tillhörighet.

Vi vill också poängtera att DFP är mycket väl medvetna om den specifika person som högljutt spritt en falsk historia om denna påhittade sprejning på muren samt vilka som ska ha ”tagit bort den”.

Slutsats: Ingen skadegörelse av forntida, kulturmärkt eller privat egendom har alltså skett. Och ingen bestående skada är skedd, då ovan nämnda platser nu är långt renare än de var tidigare. Lilla fåret i Lasarusporten är nu lenare, renare och mer rakat än det någonsin varit.

Man ska inte tro inte på allt man hör ur medeltida munnar.

[Pojken och vargen]

Medeltida gosse ropar varg 1394, gravyr: Dick Wase

8 juni, 618 år av förtryck

Sista spårvagnen till Österport

29 maj, 618 år av förtryck

Gentrifieringsmaffian plagierar tornvandringen

[En ny kommuniké från DFP]

Gotlands turistbyrå spär ytterligare på historieförfalskningen och förnekar historien som vi känner den. Nu har man låtit döpa alla torn i ringmjuren (detta trots att tornen döps varje år vid den officiella tornvandringen), och dessutom till helt vansinniga namn. Ni som deltagit i tornvandringar kan själva jämföra ”våra” namn mot överhetens unkna namnförslag.

Att man dessutom återigen ignorerar all historisk fakta och inte ens bemödat sig att söka i de gotländska arkiven står tydligt när man också ser att Störtebekers Pyramid inte ens omnämns. Istället skymtas bara förtryckarnas eget namn på helgedomen: ”Kruttornet”.

Under årets tornvandring kommer DFP kraftigt att markera att slik historierevisionism inte är välkommen på Piratveckan. Vi har alltid, och kommer alltid, döpa tornen efter deras historiska namn, och efter vad den senaste forskningen i pirattida Visbyania säger, oavsett överhetens önskemål.

Ringmursnamn

(Klicka på bilden för att ladda ner PDF.)

14 mars, 618 år av förtryck

Ett behårat debacle

[En ny kommuniké från DFP]

De senaste dagarna har internätosfären och bloggogrammen och twittrokratin fullständigt exploderat av en brunmurrig mansgrisattack mot den kvinna som i lördags hade fräckheten att synas i rikstäckande television med orakad armhåla. Förtryckare, parkförvaltare, jämställdister och allsköns misogynt pack har visat sitt fula ocensurerade ansikte och låtit känslorna gå höga om kvinnors armhålebehåring.

Vi i DFP har bara två kommentarer:

  1. Ni har fått det helt om bakfoten. Det är röven som skall vara rakad, inte armhålan. Historielöst och pinsamt.
  2. Krossa manschauvinismen! Kvinnokamp är skörlevnadskamp!

DFP har via sin researchgrupp försökt utröna om kvinnan följt de tyska renhetslagarna vad gäller rövbehåring, men har inte lyckats få fram någon information. Vad som däremot står höjt bortom allt tvivel är att en hel del svenska män skulle behöva gå plankan.

[Renhetslagar]

5 mars, 618 år av förtryck

Ett slag mot förtrycket

[En ny kommuniké från DFP]

Gentrifieringen av Visby fortsätter, och vartän det finns förtryck kommer DFP att resa motståndets ollade flagga. I ett första slag mot gentrifieringsmaffians hejdukar i Parkförvaltningen slog ett DFP-kommando för några månader sedan ut ett av stadens försvarsverk, och nu var turen kommen till förtryckets tydligaste bastion: Ringmjuren. Denna apartheidmur som skiljer skörlevnadsklassen från Visbys borgarklass, och som tydligare än något annat symboliserar gränsdragningen mellan rakad och orakad, måste rivas till grunden.

Ett Gotlandsbaserat DFP-kommando, Kommando Störtebeker, slog den 25:e februari till mot en sektion av muren belägen i Östergravar, med syfte att öppna en bräsch för frihetsälskande mecklenburgare att ta sig in i staden och bedriva hor på samma villkor som Visbys priviligerade borgerskap. Aktionen var välplanerad och man uppges ha ”kisset på mjuren” under flera veckors nattliga operationer, vilket slutligen försvagade mursegmentet så mycket att det delvis rasade. Tyvärr lyckades raset inte öppna den bräsch man hoppats på, men aktionen är fortfarande en symbolisk och moralisk seger, och stärker kämpande frihetsälskande sjöfolk på alla sju världshav.

DFP Gotland låter vidare meddela att kampen går vidare, och att motståndet är starkt och växer för varje dag. Troligtvis kommer vi att få se många fler liknande motståndsaktioner framöver.

19 december, 617 år av förtryck

Förtrycksapparat bränd till grunden

Sveriges Radio Gotland rapporterar att ”okända förövare” saboterat ett av stadens försvarsverk. Det saboterade vapnet, en så kallad ”trébuchét”, uppgavs vara beläget längst ned i Nordergravar, och stod riktat mot havet för att, enligt en talesman från Parkförvaltningen, ”avskräcka mecklenburgska pirater och fribrytare”. Ingen organisation har hittills tagit på sig dådet, men misstänksamheten riktas mot Den Frihetliga Piratrörelsen eller sympatisörer till den samma.

Enligt en källa inom polisväsendet på Gotland kan dådet också ha varit en styrkedemonstration riktad mot MC Preussen, en ny gruppering inom den o-organiserade brottsligheten på ön.

25 augusti, 617 år av förtryck

Veckans pressklipp

'Vi vill inte förstöra'

(Klicka på bilden för en förstoring.)

Visby pirater undsatta av Sjöräddningen

(Klicka på bilden för en förstoring.)

15 augusti, 617 år av förtryck

Visbypirater gör riktigt dumma grejer

Visbypirater gör riktigt dumma grejer

Nu är det veckan efter, och Den Frihetliga Piratrörelsen har kommit tillbaka till den grå vardagen, marinerade i rom och rejält skörlevda. Långsamt börjar Visby-euforin att släppa och alla sena nätter på kullen eller vandrandes mellan Anatomiskt Korrekta Haren och Effes flyter ihop till en kaotisk minnesgröt av ljuvliga men luddiga minnen. De där nya låtarna man hört genom en sprucken högtalare, de som fulla pirater skrålat sig hesa till utan att man kunnat riktigt följa med; nu är det äntligen dags att få ladda hem dem. Vissa kanske redan köpt skivan, fått en pin och lusläst sitt nummer av Buckanjären, men visst är det ändå något speciellt att för första gången ladda ner ett nytt Visbypirater-album? Och det är precis vad du nu kan göra.

Vi presenterar årets skörlevnadsprodukt, till det facila priset av noll kronor: Visbypiraters sjunde album Gör riktigt dumma grejer. Ladda ner den på musiksidan. Häv!