5 september, 620 år av förtryck

Från Visby till Gaza

Visby piraters insamling till Gaza

Förtrycket finns överallt – men det tar sig olika former. I Visby har pirater förtryckts i århundraden, men formen har förändrats sedan den tid då man halshögg pirater på galgbacken. Nu tvingar man oss istället att betala beskyddarpengar, vi utestängs från medeltidskrogarna så fort en person i trekantshatt gjort något osedligt, och vi föraktas och hånas i de puritanska lägren och progagandan.

Men vi pirater har det lätt, om man jämför med Gazas lidande befolkning, vars enda brott är att de är palestinier. De mördas och lemlästas av en fascistisk stat som vill utrota dem. Deras sjukhus, vattenreningsverk, fabriker och olivlundar förstörs och deras mark ockuperas för att bygga bosättningar åt israeliska fundamentalister. För en sann pirat finns inget annat val än att solidarisera sig med ett folk som fått ustå, och fortfarande utstår, sådana lidanden.

Under årets Piratvecka har vi därför haft en bred solidaritetsrörelse som samlat in pengar till Röda Korsets hjälpinsatser på Gaza. Visbypirater och Den Frihetliga Piratrörelsen har samlat in pengar, och människor från alla läger och tidsepoker har donerat – pirater, knektar, preussare, medeltidsvänner, turister och bofasta. Totalt fick vi ihop 4261 riksdaler. Tack alla som bidrog!

Du som vill kan fortfarande stödja insamlingen Från Visby till Gaza här.