31 december, 616 år av förtryck

WisbyLeaks: Preussergate

[En ny kommuniké från DFP]

På piratveckans måndag begav sig Smuts från Preussiska gardet och Fyllepåsen från Påsarna till vår kulle tillsammans med flera ledande preussare för att som det hetat ”konfrontera ett känt piratinriktat hiphop-band med deras egna verbala medel”.

Tillbaka i tryggheten på Preusserplats efteråt skröts det vitt och brett om aktionen för storögda medlemmar ur babyfirman Preusserjugend. ”Vi sjöng en nidvisa så elak att nytt kritvitt hår växte ut på Ollats röv”, hördes Smuts bre på. ”Deras amiral blev så ledsen av vår bitska lyrik att hennes kinder fylldes av saltstänk flera hundra meter från havet”, fyllde han i. ”Och Bombi! Bombi blev så chockad att han inte ens hittade hem till Krabbnästet den natten, jag fick leda honom rätt”, avslutade Fyllepåsen sagostunden.

Som belöning för insatsen gavs Smuts immunitet från årets Preussiska bad av sin kapten. Fyllepåsen belönades med officiell hangaround-status till Preussiska gardet åt både sig själv och den andra kvarvarande medlemmen i Påsarna. Ett viktigt steg i bådas karriärer i det strikt hierarkiska gardet.

DFP:s researchgrupp jobbar i en mer platt struktur med att systematiskt kartlägga vad som verkligen händer i Visby, exakt hur grupperingar som hotar sjörövarklassens skörlevnad opererar och vilka som utför olika angrepp. Ett ständigt problem för oss är bristen på tillförlitliga muntliga källor i både våra egna och motpartens led, då fienden oftast attackerar under skydd av minnesluckor. Detta var ett stort problem i kartläggningen av vad som egentligen hände vid deras framförande på piratkullen, ingen av de påstådda offrena mindes någonting.

Vi har dock genom speciella kanaler kommit över Preussarnas egen filminspelning av det ”fruktansvärda verbala angreppet”. Bilder som visar en, ska vi säga, lite annorlunda bild av vad som berättats i sagorna…

Vi är emellertid inte omöjliga. För oss är det ingen principsak att informera allmänheten om sanningen. Om Fyllepåsen och Smuts ser till att den flagga som fegt stulits från våra värnlösa (på grund av deras redlösa tillstånd) systrar och bröder återbördas innan 1 februari 617 åf kommer vi inte offentliggöra den här filmen:

capture.jpg

Fyllepåsen och Smuts visar tydlig enhetsfront under framförandet.