16 augusti, 616 år av förtryck

Visbypirater bjuder er till naknfezt

Visbypirater – Naknfezt på Efes

Sex år går fort. Sex år av uppror mot förtryck. Sex år av byggandet av ett motimperium. Sex år med byggande av vänskapsband genom blandande vätskor, kanske blod?

Runt hundre pirater och piratvänner samlades på piratkullen under piratveckans måndag för att fira Visbypiraters sjätte skiva. Inget snöre avgränsade kullen och ingen VIP-lista begränsade inträdandet, utan snittar delades ut till festfolket genom platt organisering. Men efter över 90 000 nedladdningar och sålda skivor är lilla kistan fylld med guld. Så ett visst vaskande av befriade bruksvärden förekom i rimlighetens namn.

Temat på årets skiva är ”naknfezt på Efes” (uttalas på fornnordiskt dalmål). Visbypirater tolererar inget näckande i graven, men på Effes är det andra regler skrivna i de tyska renhetslagarna. Speciellt i år när förtrycket försökt medeltidisera krogen genom att byta namn från det piratklingande Effes till det mer medeltida ”Tretton tinnar”.

Många lyssnare har efterlyst längre låtar. I en opinionsundersökning genomförd framgångsrikt vetenskapligt utan papper i Nordergravar 615 åf vill 60% av folket se längre låtar och 40% delvis se längre låtar. Visbypirater tjänar folket och har på årets skiva en snittid på åtta minuter per låt.

För att betona att vi är organiserade som sjörövarklassens praktiska verktyg och ingen individuell ideologi har densamma bjudits in till årets skiva! På låten ”Kaos 1394” deltar över 14 pirater, inklusive den uppblåsta buckanjären Pirate Patricia. På ”Raka mitt timmer” deltar populära S:t Hans Skeppsgossekör (vilka härstammar från ett föredetta fruktbarhetstempel som genom en ovanlig lösning blev två kyrkor som tillsammans utgjorde Visbys största kyrka); lite som en folklig version av Falu fredskör.

Veckan är över. Men piratrörelsen lever. Nu finns vi återigen i alla städer och alla länder, där finns dom där finns vi, där finns du och jag. Och genom våra skivor talar vi samma språk!

Ladda ner Naknfest på Efes snabbare!