17 juli, 620 år av förtryck

Två pirater sätter på en låt – du kan inte ana vad som händer sen!

Vid en av våra sedvanliga turer ner i de Gotländska Arkiven finner vi ett dammigt betamax-band med den kryptiska texten ”Dansinstruktion VP” på. Döm av vår förvåning när det visar sig vara ett hittills aldrig publicerat råmaterial till vad som verkar ha varit en utbildningsserie i tretton delar kring historiska danser. Var övrigt material tagit vägen är okänt, men denna enda korta inspelning visar två fullt autentiska pirater i färd med att lära ut den subversiva dansformen ”jighop”, en medeltida form av Zumba.

Efter lång tid i postprocessing kan vi nu stolt publicera detta digitalt restaurerade material och hoppas att hela piratrörelsen finner glädje och nytta i den kunskap som här förmedlas. Vi får aldrig glömma vår historia!