13 augusti, 618 år av förtryck

Rykteskontroll

Följande kommuniké har överlämnats till oss och vi vill publicera den här för allmän kännedom:

[En ny kommuniké från DFP]

Detta är DFP:s rykteskontroll, beträffande de rykten om sprejningar som skett här och där i Visby stad under Piratveckan. Följande är fakta:

Ingen sprejning, utförda av oss, har förekommit på själva ringmuren. Detta rykte verkar ha uppstått eller spritts i affekt på ett morgonmöte. Både vi och andra piratkamrater har gått upp och ned längs ringmuren flera gånger för att lokalisera denna påstådda sprejning utan resultat.

De enda, av oss kända, platserna för sprejningarna är på livlös, statisk och modern egendom: broplanket bakom Piratkullen, ett betongfår i Lasarusporten och ett elskåp utanför Anatomiskt korrekte haren. Dessa sprejningar togs bort under onsdagen av diverse vänner ur övriga piratrörelsen pga olika kollektiva bestraffningar som annars skulle drabbat alla pirater, oavsett tillhörighet.

Vi vill också poängtera att DFP är mycket väl medvetna om den specifika person som högljutt spritt en falsk historia om denna påhittade sprejning på muren samt vilka som ska ha ”tagit bort den”.

Slutsats: Ingen skadegörelse av forntida, kulturmärkt eller privat egendom har alltså skett. Och ingen bestående skada är skedd, då ovan nämnda platser nu är långt renare än de var tidigare. Lilla fåret i Lasarusporten är nu lenare, renare och mer rakat än det någonsin varit.

Man ska inte tro inte på allt man hör ur medeltida munnar.

[Pojken och vargen]

Medeltida gosse ropar varg 1394, gravyr: Dick Wase