22 augusti, 613 år av förtryck

Olly Roger befriad!

[En ny kommuniké från DFP]

Den befriade flaggan

Polismyndigheten känner inte igen frihetens symboler. Foto: Dick Wase.

Parkförvaltningen försökte tysta ner oss genom att fira ner Olly Roger – repression och konfiskering var deras svar. Men Den Frihetliga Piratrörelsens aktion för nationalstatens avskaffande har redan i detta nu skapat reaktioner hos resten av sjörövarklassen, upproret sprider sig likt ringar på Östersjöns vatten. Efter en återtagning från Polisens förvar har en okänd välgörare skickat in flaggan dit den hör hemma. Återigen vajar den Mecklenburgska tjuren från Den Frihetliga Piratrörelsens mast, och kring den kan vi alla samlas.

De kan försöka ta vår flagga, men de kommer aldrig lyckas behålla den, motståndets röst kan inte längre kväsas.

Så länge du inte ollar flaggan så stöder du systemet!
Leve det fria Visby!

Utlämningskvitto