4 augusti, 613 år av förtryck

Kapten och Dunderskägg laddar inför Visby