19 december, 617 år av förtryck

Förtrycksapparat bränd till grunden

Sveriges Radio Gotland rapporterar att ”okända förövare” saboterat ett av stadens försvarsverk. Det saboterade vapnet, en så kallad ”trébuchét”, uppgavs vara beläget längst ned i Nordergravar, och stod riktat mot havet för att, enligt en talesman från Parkförvaltningen, ”avskräcka mecklenburgska pirater och fribrytare”. Ingen organisation har hittills tagit på sig dådet, men misstänksamheten riktas mot Den Frihetliga Piratrörelsen eller sympatisörer till den samma.

Enligt en källa inom polisväsendet på Gotland kan dådet också ha varit en styrkedemonstration riktad mot MC Preussen, en ny gruppering inom den o-organiserade brottsligheten på ön.