25 april, 619 år av förtryck

Förtroendekris i Preussiska Gardet

[En ny kommuniké från DFP]

Piratveckan 2012 präglades av skärpt konflikt. Kullerstensgatuaktivism och parlamentariskt arbete på ena sidan, puritanskt förtryck och angiveri på den andra. Sommarens konflikter har nu lett till en förtroendekris i det Preussiska Gardet, som slets isär av interna maktkonflikter. I en nyligen gjord opinionsundersökning stödjer en majoritet av de tillfrågade Visby Piraters Amiral som ny kapten för Preussiska Gardet, vilket vi tolkar som en stark önskan bland det preussiska folket att kasta av sig förtryckets bojor, pennalismen och den kvävande maktstruktur som präglat Gardet i många år.

Preussiska Gardet i SOCIALA MEDIER

Vi inom DFP välkomnar naturligtvis förändringsviljan, och tror att ett kaptensbyte hade varit gynnsamt för alla preussare. Men, vi får inte lura oss att tro att Preussiska Gardet som genom ett trollslag skulle förvandlas till en demokratisk, jämlik organisation utan förtryck. Reformer kan bara göra så mycket. Vi inom DFP uppmanar därför Amiralitetet att, om röstningen skulle vinna laga kraft, verka för ett upplösande av det Preussiska Gardet som institution.

Minns att skörlevnadsklassens frigörelse måste vara skörlevnadsklassens eget verk. Vi ska inte ta över makten, vi ska krossa den.