5 mars, 618 år av förtryck

Ett slag mot förtrycket

[En ny kommuniké från DFP]

Gentrifieringen av Visby fortsätter, och vartän det finns förtryck kommer DFP att resa motståndets ollade flagga. I ett första slag mot gentrifieringsmaffians hejdukar i Parkförvaltningen slog ett DFP-kommando för några månader sedan ut ett av stadens försvarsverk, och nu var turen kommen till förtryckets tydligaste bastion: Ringmjuren. Denna apartheidmur som skiljer skörlevnadsklassen från Visbys borgarklass, och som tydligare än något annat symboliserar gränsdragningen mellan rakad och orakad, måste rivas till grunden.

Ett Gotlandsbaserat DFP-kommando, Kommando Störtebeker, slog den 25:e februari till mot en sektion av muren belägen i Östergravar, med syfte att öppna en bräsch för frihetsälskande mecklenburgare att ta sig in i staden och bedriva hor på samma villkor som Visbys priviligerade borgerskap. Aktionen var välplanerad och man uppges ha ”kisset på mjuren” under flera veckors nattliga operationer, vilket slutligen försvagade mursegmentet så mycket att det delvis rasade. Tyvärr lyckades raset inte öppna den bräsch man hoppats på, men aktionen är fortfarande en symbolisk och moralisk seger, och stärker kämpande frihetsälskande sjöfolk på alla sju världshav.

DFP Gotland låter vidare meddela att kampen går vidare, och att motståndet är starkt och växer för varje dag. Troligtvis kommer vi att få se många fler liknande motståndsaktioner framöver.