14 mars, 618 år av förtryck

Ett behårat debacle

[En ny kommuniké från DFP]

De senaste dagarna har internätosfären och bloggogrammen och twittrokratin fullständigt exploderat av en brunmurrig mansgrisattack mot den kvinna som i lördags hade fräckheten att synas i rikstäckande television med orakad armhåla. Förtryckare, parkförvaltare, jämställdister och allsköns misogynt pack har visat sitt fula ocensurerade ansikte och låtit känslorna gå höga om kvinnors armhålebehåring.

Vi i DFP har bara två kommentarer:

  1. Ni har fått det helt om bakfoten. Det är röven som skall vara rakad, inte armhålan. Historielöst och pinsamt.
  2. Krossa manschauvinismen! Kvinnokamp är skörlevnadskamp!

DFP har via sin researchgrupp försökt utröna om kvinnan följt de tyska renhetslagarna vad gäller rövbehåring, men har inte lyckats få fram någon information. Vad som däremot står höjt bortom allt tvivel är att en hel del svenska män skulle behöva gå plankan.

[Renhetslagar]