1 mars, 616 år av förtryck

En ny varning från DFP

[En ny kommuniké från DFP]

Slutet av förra årets tornvandring var hugget i sten på högre ort. När tåget har nått hela muren runt kör polisen med sirenerna på, rätt in i tornvandringen, och börjar gripa kamrater. Ett kommando från DFP ligger dock på lur nedanför kajen, redo att gå till attack. På nedervägen från österport hade dock delar av kommandot ersatt romen med jamaicansk öl – och därför gjorde vi ett misstag. Då vi plötsligt grips av en stark kissnödighet, fick vi den här gången nöja oss med att bara sända ut en varning.

Kom ihåg kamrater – varannan rom (så kissar du mindre idag)