18 augusti, 615 år av förtryck

En martyr hinner med alla 72 hålen i Prag

onkelkånkel_hvilaifrid_nyhet

Förtrycket har nått nya höjder. Martyren Klaus Störtebecker får nu sällskap i paradiset av den ursprungliga stjärtgossetorsken och skörlevnadsmartyren Onkel Kånkel. Vi höjer våra rakade anor i en tyst minut och minns de äventyrliga seglatser till stjärtarnas land som denna pionjär inspirerat massorna till. Bort med bekymmer, sorger och besvär, nu känner vi bara ett rakknivsbegär. Och till de som i framtiden står i vår väg mellan Polen och Prag – vi glömmer inget, vi förlåter aldrig!