16 mars, 616 år av förtryck

Det blåser i Visby: En betraktelse av skörlevnad, 614 åf

614 år av förtryck, 614 år av motstånd, 614 år av skörlevnad; Visby pirater sammanfattar 2008 års piratvecka.

Det blir ett magplask ner i en svart ocean av moraliskt förfall, blandmissbruk och irrvandringar på Visbys gator och torg. Vi får följa en, till en början, idealistisk och entusiastisk besättning som ju längre tiden går och ju mer förtrycket ökar tydligt radikaliseras och brutaliseras. Med friheten som mål och skörlevnaden som metod slår piraterna tillbaka mot den medeltida värld som förtrycker dem. Det hela fångas naket och mycket träffsäkert av DFP:s medeltida kamera. ”Det blåser i Visby” är redan en modern klassiker.