22 maj, 620 år av förtryck

Beskyddarverksamhet

Beskyddare av Medeltidsveckan 2014

Att kriminalitet och korruption genomsyrar den så kallade ”Medeltidsveckan” är inget nytt, men i år har puritanismen nått nya bottnar i sin ständiga jakt på profit. Efter att vi länge varit en nagel i ögan på Medeltidsveckans legitimitet har de, understödda av både parkförvaltare och den andra statsmakten, nu öppet visat sin smutsiga byk genom att tvinga garden och fribrytare att betala beskyddarpengar. ”Det vore ju tråkigt om vi var tvungna att gräva bort Piratkullen”, fick vi höra av Parkförvaltningen inför årets Piratvecka.

Visby Pirater, och den frihetliga piratrörelsen i stort, ser med bestörtning på denna eskalering av förtrycket och den öppenhet med vilka puritanerna nu kan arbeta. Men till syvende och sist handlar det om en skev maktbalans och vi pirater har sett oss tvungna att lyda dessa ”vänliga råd” och hosta upp våra surt förvärvade daler i skyddsavgift för att kunna säkra en autonom temporär sexuell frizon i Nordergravar även detta år.

Som en extra skymf ”uppmanas” vi nu också att ”stolt” visa upp ”Beskyddarsigillet” vart än vi figurerar, under hot om ytterligare repressalier. Puritanerna må tro att de kan kuva oss, att de med sina ekonomiska maktmedel kan likrikta och inlemma den exponentiellt populära piratkulturen i sin egen kulturhegemoni, men vi pirater vet att varken pengar eller sigill är något mer än tomma symboler. Tillsammans är vi starka, och en annan värld är möjlig. Mot deras profitbegär ställer vi den öppna skörlevnaden. Och den, kamrater, kan de aldrig rå på med sina maktmetoder.