Klaus Störtenbeker halshuggs och ser man på - han var rakad i röven...

Klaus Störtenbeker halshuggs och ser man på - han var rakad i röven... 1394, Foto: Dick Wase

Klaus Störtebeker var
rakad i röven

I maj 1401 lyckades man ta fast en av de värsta sjörövarkaptenerna bland vitaliebröderna, Klaus Störtebeker. Han hade en mindre sjörövarflotta under sig med sitt eget fartyg ”Röde djävulen” i spetsen. Utanför Hamburg hade man samlat en stor flotta. Störst var fartyget ”Bunte Kuh”. Man hade låtit ett rykte spridas att fartyget var lastat med guld och dyrbara varor. Störtebecker hade lockats i en fälla och han anföll som planerat med sina fartyg. I ”Bunte Kuh” fanns varken guld eller last utan istället soldater som grep Störtebeker och alla hans män. De dömdes till halshuggning på torget i Hamburg.

Det berättas att när Störtebeker skulle halshuggas slog han vad med bödeln. Störtebeker påstod att han kunde gå fast han mist sitt huvud och att så många sjörövare som han kunde gå förbi skulle frias. Det tyckte bödeln att han kunde gå med på för han visste ju att det inte kunde hända! Men Störtebeker stod kvar fast han mist sitt huvud och promenerade förbi 11 sjörövare innan bödeln tyckte att det fick räcka. Bödeln fick betalt för varje huvud han högg av, så han la krokben för Störtebeker. Men ett vad måste man hålla så 11 sjörövare blev fria.

När bödeln fällt Störtebeker åkte dennas byxor ner och det syntes att han var rakad i röven. Många ledande historiker som forskat länge kring Gotlands medeltidshistoria anser att alla Vitaliebröder var rakade i röven.

Olly Roger i baren

Olly Roger i baren 2004, Foto: Dick Wase

Natten då Olly Roger hyllades på Effes

Att Visbypirater är älskade på Visbys samtliga krogar (inklusive Anatomiskt Korrekte Haren) är väl knappast någon hemlighet för någon. Men döm om vår förvåning när vi härom året blev ombedda av personalen på Effes att låna ut vårt stolta baner till dem. Olly Roger, de sju havens mest ollade flagga bär på sekret från många salta piratunderliv och mindre våghalsiga krogägare brukar inte våga närmare sig denna relik. Men, personalen på Effes kunde inte motstå sina lustar och ville ha sin kväll förgylld av att ha Olly Roger hängande i baren. De, liksom många andra, har hört om piraternas förmåga att häva sin rom. För att bevisa att Mr. A var en äkta Visbypirat ombads han häva en 12:a rom. När han stolt bevisat sin äkthet rapade han morskt och lånade ut Olly Roger till en andäktig krögare. Sedan den dagen har en speciell kontakt funnits mellan Effes personal och Visby pirater. För Effes personal har hyllat piratsekret och det är grunden för en sann vänskap.