10 september, 613 år av förtryck

Mystiskt mattfynd förbryllar pirater

Mattfynd

Sent i söndags kväll möts två kända visbypirater av en märklig syn när de kommer hem från en kväll av skörlevnad på annan ort. Prydligt placerad utanför deras ytterdörr ligger någon typ av matta prydd med visbypiraters fruktade emblem, Olly Roger. Vid närmare inspektion av mattan tätnar mystiken, då det på dess baksida syns tydliga tecken på att den härstammar från Egypten!

Även efter förhör med kända skojare förblir gåtan om vem som levererat mattan olöst, och experter på området börjar spekulera i om ockulta makter ligger bakom dess uppdykande. Är mattan i själva verket en relik från faraonernas tid? Kan det vara Kleopatras egen bönematta återbördad till hennes ättlingar? Kan den flyga?

Frågorna hopar sig, och man kan ju bara föreställa sig vad denna matta inbjuder till! Medan somliga bara vill sagga den, menar andra att mattan är tätt förknippad med ett heligt uppdrag. Är hissandet av mattan på ringmuren den symbolhandling som slutligen kommer att tillintetgöra det drygt 600-åriga förtrycket?

Den som skörlever får se!